A Faludi Ferenc Jezsuita Akadémiáról

 A Faludi Ferenc Jezsuita Akadémia újszerű, felnőttek képzésével, reflexióval és kutatással foglalkozó, az értékteremtés, a felelősségvállalás és a közösség elveire épülő intézmény, amely a jezsuita értékrenden és hagyományokon alapszik. Programjaival támogatást nyújt felnőttek számára abban, hogyan találhatják meg személyes feladatuk, sikerük és felelősségük mentén az összhangot önmagukban és maguk körül, hogyan járulhatnak hozzá közös életünk, társadalmunk, kultúránk előremozdításához és a természet megóvásához.