Az Akadémia 2001 óta szervez filmklubokat. A heti rendszerességgel, szerdánként 18:45-kor megtartott vetítések, illetve beszélgetések első helyszínei pinceklubok voltak, később több mint 10 évig az Uránia Nemzeti Filmszínház, jelenleg a Kálvin téri Premier Kultcafé.

Kéthetente a 6.45 filmklubban játékfilmekkel várjuk vendégeinket,
a közbeeső heteken pedig dokumentumfilmekkel a DOKU filmklubba.

A legközelebbi vetítések

6.45 Játékfilmklub

A 6.45 Filmklubban vetítésre kerülő filmek mindegyike egy világot tár elénk, amely sok ponton kapcsolódik a mi világunkhozde sok ponton túlmutat azon. Kifejezik vágyainkat, motivációinkat, segítenek megérteni környezetünket, önmagunkat, kultúránkat. Értékeket, magatartásformákat közvetítenek, ezért megértésük fontos számunkra.

A klub alcíme „látható és láthatatlan”, mely vezet minket a filmválasztásban. Műfajtól és korszaktól függetlenül válogatunk kultikusnak mondható, ritka, ill. kortárs művészi filmek között. Meghívott előadóink segítségével körbejárjuk mindazt, ami látható és a láthatatlan, kimondott és kimondatlan. Többek között szeretnénk kevésbé ismert, de értékes filmeket bemutatni, ill. olyanokat, amelyek rövid ideig szerepeltek a mozik műsorán.

Másrészt minden filmmel és beszélgetéssel azt vizsgáljuk, hogyan jelenik meg életünknek érzéki módon többnyire kifejezhetetlen oldala, világa (pl. kapcsolataink, történelmünk, hitünk, értékeink). A film művészet, amelynek jelentése nem egyértelmű. Az előadók felvezetik a témát, segítenek elhelyezni minden filmet a korban, az adott rendező életművében, és mindezeknek tudatában rávezetnek arra, hogy a film adott eszközeivel miképp szemlélteti a témát, a történetet, illetve hogyan válhat univerzálissá, segíthet reflektálni jelenünkre.

Műfajtól függetlenül válogatunk a magyar és az egyetemes filmművészet filmtörténeti jelentőségű remekeiből, a közelmúlt szerzői alkotásaiból és kiváló, ám kevésbé ismert művekből.

Filmklubunk sikerének záloga az, hogy programunk vezetésére országosan elismert filmkritikusokat és filmesztétákat sikerült megnyernünk, örömünkre szolgál a több éves közös együttműködés.

DOKU dokumentumfilmklub

Hármas céllal hoztuk létre 2004-ben az Uránia Nemzeti Filmszínházban dokumentumfilm-klubunkat (váltakozva a játékfilmes klubbal). Elsőként azért, hogy fórumot teremtsünk a dokumentumfilm műfajának, jelentős filmjeinek és alkotóinak, és kapcsolatokat építsen a szakma és a közönség között, másrészt azért, hogy minőségi alternatívát kínáljunk, harmadrészt a közösségi élet fejlesztését a valóság képeinek elemzései segítségével.

A filmklub különlegessége nemcsak abban rejlik, hogy rég elfedett, időnként dobozba zárt filmeket vetítünk újra, hanem minden esetben meghívjuk a film alkotóját,a téma szakértőjét, esetleg szereplőit. Szándékaink szerint a filmklub ízelítőt ad a magyar dokumentumfilm elmúlt 50 évéből.

A vetítést követő beszélgetéseken azt a kérdést is vizsgáljuk, hogy van-e létjogosultsága a dokumentumfilmeknek, illetve miért hiányzik mindennapjainkból ez a műfaj, amely a társadalomnak állít tükörképet. A filmklub igyekszik a társadalmi események, kulturális évfordulók időpontjait figyelembe venni filmjei választásaival.

Célunka látogatók filmes ismereteinek kiszélesítése a magyar dokumentumfilmekben, és a könnyebb eligazodás a filmek által bemutatott társadalmi valóságban. Az alkotók a filmen túl rendszerint körvonalazzák a filmes helyzetet, és az általuk tapasztalt társadalmi valóságot.

Vászonkrisztus sorozat

Filmvetítéssel egybekötött beszélgetések társadalmi kérdésekről a Párbeszéd Házában, 9 részes sorozat - minden hónap utolsó keddjén.

A sorozat filmek és beszélgetések metszeteiben születik, alakul. Nem Jézus történeti személyét, hanem a Krisztus ihlette megváltás-utak vászonra fogalmazásait tárja fel, mindezt folyamatosan társadalmunk változásairól, folyamatairól szóló beszédterek közé helyezve.

A vetítések utáni beszélgetésekben, a kultúra és a vallás szerves egységében a politika, a gazdaság, a tudomány, a művészet és más részrendszerek avatott és ismert képviselői osztják meg gondolataikat az aktuális film által felvetett társadalmi folyamatokról.