Képzések

Az őszi félév során hat alkalmas zárt csoportunkban együtt szeretnénk felkészülni gyermekeink szexuális nevelésére.
Etikai, erkölcsi, életvezetési kérdéseket szemléltető, tanórák során jól használható rövidfilmes segédanyagunk használatát segítő műhelynap
Milyen hazai gyakorlatokat ismerünk a drogprevencióban? Milyen korosztálynál melyik módszert érdemes használni? Mit kell tudnunk szülőként és tanárként, hogy megvédjük gyermekeinket?
Mitől válik profivá az igazán jó tanár? Mikor tud erőt meríteni egy jól sikerült órából? Mi az, ami igazán segíthet kijavítani a hibákat és  teszi lehetővé teszi az újrakezdést?
A Szentjánosbogár közösség játékpedagógiai műhelynapja.
A rituálpedagógia iránt érdeklődő, megismerni és tanítani vágyó felnőttek számára 5 órás műhelyt hirdetünk a Parastudio – Paraliturgikus és Rituálpedagógiai Egyesülettel együttműködésben, ahol bemutatjuk a rituálpedagógia elméleti és gyakorlati alapjait.
Az esetmegbeszélő műhely alkalmat kínál gyermek és ifjúságvédelmi feladatokat ellátó vagy a téma iránt érdeklődő pedagógusoknak a
munkája során felmerülő helyzetek és kérdések megbeszélésére szakemberekkel és tapasztalatcserére hasonló helyzetben lévő kollégáikkal.
A műhelynap célja a szexuális nevelés témájának feldolgozása előadás és interaktív feladatok segítségével.