Képzések

Ferenc pápa Laudato Sí enciklikájának friss és emberközeli tanítása különösen hív minket arra, hogy gondolkodásunk és cselekedeteink által felelősséget vállaljunk Isten teremtetésének megőrzésében. A világban való tudatos jelenlétünk sok megkerülhetetlen kérdést vet fel.
A Szentjánosbogár közösség a jezsuita rendhez és az ignáci pedagógiához erősen kötődő ifjúsági közösség. Tevékenységének és pedagógiájának központi elemé a játék. A közösség célja, hogy a táborokban és klubokban jóra törekvő, Krisztust szerető és követő gyerekeket neveljünk és ehhez a játék nyelvét használjuk.
A rituálpedagógia a drámapedagógia új, alternatív művészetpedagógiai formáját, valamint az iskolai tanulási zavarok, viselkedési zavarok megszüntetésének kiváló módszerét kínálja az érdeklődő pedagógusok és a gyermekekkel foglalkozó felnőttek számára.
Hogyan készítsünk iskolai drogprevenciós stratégiát és hogyan valósítsuk meg?
Az internethasználat már nagyon korán meghatározó részévé válik a fiatalok mindennapjainak. A virtuális tér számos hasznos oldala mellett sokszor  kiszámíthatatlan veszélyforrást is jelent a gyermekek számára.
Idén is hívjuk a tanárokat az esetmegbeszélő alkalmakra, ahol szakmai irányítás mellett lehet a mindennapi helyzeteket megosztani és tapasztalatokat cserélni.
Hogyan énekeljük, hogyan kísérjük gitárral és más hangszerekkel a taizéi énekeket? Mit énekeljünk különböző liturgikus alkalmakon? Hogyan vezessük az imaórákat?
Az őszi félév során hat alkalmas zárt csoportunkban együtt szeretnénk felkészülni gyermekeink szexuális nevelésére.