Képzések

A képzési nap célja az iskolai drogprevenció alternatív lehetőségeinek bemutatása.
Ferenc pápa Laudato Sí enciklikájának friss és emberközeli tanítása különösen hív minket arra, hogy gondolkodásunk és cselekedeteink által felelősséget vállaljunk Isten teremtetésének megőrzésében. A világban való tudatos jelenlétünk sok megkerülhetetlen kérdést vet fel.
Idén is hívjuk a tanárokat az esetmegbeszélő alkalmakra, ahol szakmai irányítás mellett lehet a mindennapi helyzeteket megosztani és tapasztalatokat cserélni.
40 órás, akkreditált Rituálpedagógia képzés indul a Faludi Ferenc Akadémia társszervezésében
A lelki nevelés, az iskolalelkészség több fókuszú, célja egyrészt, hogy felkészítse a diákokat egy hitben és közösségben megélt, Isten-központú életre, Jézus Krisztust követve, a katolikus-keresztény örökség és a Szent Ignác-i lelkiség hagyományán állva. Másrészt  segíti a pedagógust, hogy hivatását kimagasló szakmai tartalommal, Istenre figyelve tudja végezni. Az iskolalelkészség átfogó lelkiségi programmal járul hozzá, hogy megszülethessen a valódi találkozás egymással és az Istennel. Ennek a missziós munkának a rendszerét, működési elveit kívánjuk megosztani a műhelymunka keretében.
Minden tanár álma a motivált, önálló ismeretszerzésre, tanulásra képes diák, aki autonóm módon tanul és megfelel a tanügyi rendszer (és a társadalom) által támasztott elvárásoknak. De hogyan lehetnének diákjaink érdeklődő, önálló, a tudás megszerzésének öröméért tanuló egyének, ha mindig megmondjuk nekik mit, mikorra és hogyan tanuljanak meg? Mit tehet a tanár, hogy a diákok önálló tanulásra való képességét kialakítsa és fejlessze? Hogyan kell változnia a tanári szerepfelfogásnak, annak érdekében, hogy a pedagógiai folyamatok eredményeként korszerű és adaptív tudás szülessen?
Mitől válik profivá  az igazán jó tanár? Mikor tud erőt meríteni egy jól sikerült órából? Mi az, ami igazán segíthet kijavítani a hibákat és  teszi lehetővé teszi az újrakezdést?
Etikai, erkölcsi, életvezetési kérdéseket szemléltető, tanórák során jól használható rövidfilmes segédanyagunk használatát segítő műhelynap