Az Ignáci Pedagógia

Az ignáci pedagógiát összefoglaló, 1998-ban megjelent A Jezsuita Nevelés Jellemzői és az Ignáci Pedagógia című könyv  fejezeteinek elérhetővé tételével szeretnénk minél többekhez eljuttatni a nyugati oktatási rendszereket évszázadokon át meghatározó jezsuita nevelési szemléletet.

A Jezsuita Nevelés Jellemzői és az Ignáci Pedagógia című könyv második része arra fekteti a hangsúlyt, hogy rávilágítson arra, hogy az első részben összefoglalt elméleti alapok a gyakorlatban milyen módon tud megjelenni.

Az alábbi témákat körbe járva mélyedhetünk el abban, hogy a nevelésben milyen módon lehet jelen Ignác és a Jézus Társaságának lelkülete:

Ignáci pedagógia
A jezsuita nevelés célja
A hitet és igazságosságot szolgáló pedagógia
A Lelkigyakorlatok pedagógiája
A tanár-diák viszony
Az ignáci módszer
Az ignáci módszer dinamikája
Állandó folyamat
A ignáci pedagógiai módszer figyelemre méltó jellemzői
Az ignáci pedagógia megvalósításának akadályai
Az elméletből a gyakorlatba: továbbképző programok a tanszemélyzet számára
Néhány konkrét segítség az ignáci módszer megértéséhez
Felhívás az együttműködésre